Khu dân cư Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố (TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa) 1 thị xã (Phú Mỹ) và 5 huyện (Châu Đức, Côn Đảo, Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc) với 82 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 29 phường, 6 thị trấn và 47 xã.

Ðơn vị hành chính cấp Huyện Thành phố
Bà Rịa
Thành phố
Vũng Tàu
Thị xã
Phú Mỹ
Huyện
Châu Đức
Huyện
Côn Đảo
Huyện
Đất Đỏ
Huyện
Long Điền
Huyện
Xuyên Mộc
Diện tích (km²) 91,5 141,1 333,84 422,6 76 189,6 77 640,9
Dân số (người) 205.192 527.025 221.030 143.306 8.360 76.659 140.485 162.356
Mật độ dân số (người/km²) 2.243 3.737 662 339 110 404 1.825 253
Số đơn vị hành chính 8 phường, 3 xã 16 phường, 1 xã 5 phường, 5 xã 1 thị trấn, 15 xã không phân chia 2 thị trấn, 6 xã 2 thị trấn, 5 xã 1 thị trấn, 12 xã
Năm thành lập 2012 1992 2018 1994 1991 2003 2003 1976
Nguồn: Website tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -