Khu dân cư Bến Tre

Tỉnh Bến Tre hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Bến Tre) và 8 huyện (Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú). Trong đó có 164 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 7 thị trấn, 8 phường và 142 xã.

Ðơn vị hành chính cấp Huyện Thành phố
Bến Tre
Huyện
Ba Tri
Huyện
Bình Đại
Huyện
Châu Thành
Huyện
Chợ Lách
Huyện
Giồng Trôm
Huyện
Mỏ Cày Bắc
Huyện
Mỏ Cày Nam
ẩnHuyện
Thạnh Phú
Diện tích (km²) 71,11 355 401 224,82 168,03 311,42 158,34 219,88 411
Dân số (người) 257.350 246.450 162.193 157.138 147.279 168.744 138.570 186.470 128.116
Mật độ dân số (người/km²) 3.619 668 330 699 675 542 736 757 312
Số đơn vị hành chính 8 phường, 6 xã 1 thị trấn, 22 xã 1 thị trấn, 19 xã 1 thị trấn, 20 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 20 xã 13 xã 1 thị trấn, 15 xã 1 thị trấn, 17 xã
Năm thành lập 2009 1912 1975 1929 1945 1956 2009 2009 1867
Loại đô thị Loại II
Nguồn: Website tỉnh Bến Tre

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -