Khu dân cư Bình Định

Bình Định có 11 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố (TP Quy Nhơn), 2 thị xã (TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn) và 8 huyện (An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh), được phân chia thành 159 đơn vị hành chính cấp xã gồm 32 phường, 10 thị trấn và 117 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bình Định
Tên Diện tích (km²) Dân số (người)
Thành phố (1)
Quy Nhơn 286,1 342.165
Thị xã (2)
An Nhơn 292,7 191.540
Hoài Nhơn 420,84 212.063
Huyện (8)
An Lão 695,4 32.400
Tên Diện tích (km²) Dân số (người)
Hoài Ân 753,2 90.860
Phù Cát 680,6 193.720
Phù Mỹ 553,22 168.412
Tây Sơn 692,2 130.440
Tuy Phước 218,65 190.600
Vân Canh 802,4 115.160
Vĩnh Thạnh 717,08 82.340

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -