Khu dân cư Bình Dương

Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 thành phố (TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An), 2 thị xã (TX Bến Cát, TX Tân Uyên) và 4 huyện (Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo) với 91 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 45 phường, 4 thị trấn và 42 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bình Dương
Tên Diện tích (km²) Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (3)
Thủ Dầu Một 118,67 325.551 14 phường
Dĩ An 60,10 403.760 7 phường
Thuận An 83,71 508.433 9 phường, 1 xã
Thị xã (2)
Bến Cát 234,42 306.438 5 phường, 3 xã
Tân Uyên 192,5 374.986 10 phường, 2 xã
Tên Diện tích (km²) Dân số (người)2019 Hành chính
Huyện (4)
Bắc Tân Uyên 400,08 66.656 1 thị trấn, 9 xã
Bàu Bàng 339,15 93.798 1 thị trấn, 6 xã
Dầu Tiếng 719,84 113.830 1 thị trấn, 11 xã
Phú Giáo 543 90.825 1 thị trấn, 10 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -