Khu dân cư Bình Phước

Hiện nay tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Đồng Xoài), 2 thị xã (TX Bình Long, TX Phước Long) và 8 huyện (Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng), chia thành 111 đơn vị hành chính cấp xã gồm 15 phường, 6 thị trấn và 90 xã.

Ðơn vị hành chính cấp Huyện Thành phố
Đồng Xoài
Thị xã
Bình Long
Thị xã
Phước Long
Huyện
Bù Đăng
Huyện
Bù Đốp
Huyện
Bù Gia Mập
Huyện
Chơn Thành
Huyện
Đồng Phú
Huyện
Hớn Quản
Huyện
Lộc Ninh
Huyện
Phú Riềng
Diện tích (km²) 167,3 126,2 118,8 1.503 377,5 1.062 390,5 935,4 663,8 854 675
Dân số (người) 108.595

(2019)

105.520 81.200 135.090 52.620 150.480 91.026

(2019)

90.200 100.790 120.650 95.300
Mật độ dân số (người/km²) 694 456 421 87 120 85 233 93 144 135 87
Số đơn vị hành chính 6 phường, 2 xã 4 phường, 2 xã 5 phường, 2 xã 1 thị trấn, 15 xã 1 thị trấn, 6 xã 8 xã 1 thị trấn, 8 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 12 xã 1 thị trấn, 15 xã 10 xã
Năm thành lập 2018 2009 2009 1988 2003 2009 2003 1977 2009 1978 2015
Nguồn: Website tỉnh Bình Phước

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -