Khu dân cư Cần Thơ

Khu dân cư, khu đô thị Thành phố Cần Thơ toạ lạc trong 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 5 quận (Bình Thuỷ, Cái Răng, Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt) và 4 huyện (Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh) với 83 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 thị trấn, 42 phường và 36 xã (chia thành 630 khu vực, khóm, ấp). Quận Ninh Kiều là trung tâm của thành phố.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Cần Thơ
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Quận (5)
Bình Thủy 140.007 8 phường
Cái Răng 165.057 7 phường
Ninh Kiều 280.494 11 phường
Ô Môn 160.350 7 phường
Thốt Nốt 155.360 9 phường
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Huyện (4)
Cờ Đỏ 135.709 1 thị trấn, 9 xã
Phong Điền 123.136 1 thị trấn, 6 xã
Thới Lai 148.000 1 thị trấn, 12 xã
Vĩnh Thạnh 152.200 2 thị trấn, 9 xã
Nguồn: Website Thành phố Cần Thơ
Khu dân cư Cần Thơ - Khu đô thị Cần Thơ

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -