Khu dân cư Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Buôn Ma Thuột), 1 thị xã (TX Buôn Hồ) và 13 huyện, với 184 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường, 12 thị trấn và 152 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Đắk Lắk
Tên
Dân số (2019)
Hành chính
Thành phố (1)
Buôn Ma Thuột
502.170
13 phường, 8 xã
Thị xã (1)
Buôn Hồ
127.920
7 phường, 5 xã
Huyện (13)
Buôn Đôn
70.650
7 xã
Cư Kuin
103.842
8 xã
Cư M'gar
173.024
2 thị trấn, 15 xã
Ea H'leo
128.347
1 thị trấn, 11 xã
Tên
Dân số (2019)
Hành chính
Ea Kar
150.895
2 thị trấn, 14 xã
Ea Súp
67.120
1 thị trấn, 9 xã
Krông Ana
95.210
1 thị trấn, 7 xã
Krông Bông
100.900
1 thị trấn, 13 xã
Krông Búk
63.850
7 xã
Krông Năng
124.577
1 thị trấn, 11 xã
Krông Pắk
207.226
1 thị trấn, 15 xã
Lắk
77.390
1 thị trấn, 10 xã
M'Đrắk
85.080
1 thị trấn, 12 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -