Khu dân cư Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố (TP Biên Hoà, TP Long Khánh) và 9 huyện (Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc), với 170 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 40 phường, 8 thị trấn và 122 xã.

Ðơn vị hành chính Thành phố
Biên Hòa
Thành phố
Long Khánh
Huyện
Cẩm Mỹ
Huyện
Định Quán
Huyện
Long Thành
Huyện
Nhơn Trạch
Huyện
Tân Phú
Huyện
Thống Nhất
Huyện
Trảng Bom
Huyện
Vĩnh Cửu
Huyện
Xuân Lộc
Diện tích (km²) 264,08 191,75 468 970,5 431,01 411 802,4 250,2 328,17 1.095,7 725,84
Dân số (người) 1.100.000 245.040 188.010 225.160 356.051 323.720 193.670 195.280 399.218 190.430 253.140
Mật độ 4.165 1.278 338 353 1.068 977 248 780 1.099 215 450
Số đơn vị hành chính 29 phường, 1 xã 11 phường, 4 xã 13 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 11 xã 1 thị trấn, 17 xã 1 thị trấn, 9 xã 1 thị trấn, 16 xã 1 thị trấn, 11 xã 1 thị trấn, 14 xã
Năm thành lập 1976 2019 2003 1991 1994 1994 1991 2003 2003 1994 1991

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -