Khu dân cư Đồng Tháp

Tính đến ngày 10 tháng 1 năm 2019, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 2 thành phố (TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc), 1 thị xã (TX Hồng Ngự) và 9 huyện (Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười). Trong đó phân chia thành 143 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 thị trấn, 17 phường và 117 xã.

Ðơn vị hành chính cấp huyện Thành phố
Cao Lãnh
Thành phố
Sa Đéc
Thị xã
Hồng Ngự
Huyện
Cao Lãnh
Huyện
Châu Thành
Huyện
Hồng Ngự
Huyện
Lai Vung
Huyện
Lấp Vò
Huyện
Tam Nông
Huyện
Tân Hồng
Huyện
Thanh Bình
Huyện
Tháp Mười
Diện tích (km²) 107 59,11 121,84 491 246 210 238 246 474 311 341 528
Dân số 2019 (người) 225.940 190.596 101.155 197.614 146.812 120.571 164.240 180.627 99.995 75.456 134.903 131.791
Mật độ dân số (người/km²) 2.336 2.021 831 403 594 574 687 731 211 243 392 247
Số đơn vị hành chính 8 phường,

7 xã

6 phường,

3 xã

3 phường,

4 xã

1 thị trấn,

17 xã

1 thị trấn,

11 xã

1 thị trấn,

9 xã

1 thị trấn,

11 xã

1 thị trấn,

12 xã

1 thị trấn,

11 xã

1 thị trấn,

8 xã

1 thị trấn,

12 xã

1 thị trấn,

12 xã

Năm thành lập 2007 2013 2008 1913 1916 1930 1916 1945 1969 1989 1983 1981
Loại đô thị II II III
Nguồn: Website Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -