Khu dân cư Gia Lai

Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Pleiku), 2 thị xã (TX An Khê, TX Ayun Pa) và 14 huyện, với 222 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 phường, 14 thị trấn và 182 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Gia Lai
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (1)
Pleiku 504.984 14 phường, 8 xã
Thị xã (2)
An Khê 81.600 6 phường, 5 xã
Ayun Pa 53.720 4 phường, 4 xã
Huyện (14)
Chư Păh 84.350 2 thị trấn, 12 xã
Chư Prông 103.540 1 thị trấn, 19 xã
Chư Pưh 70.920 1 thị trấn, 8 xã
Chư Sê 110.300 1 thị trấn, 14 xã
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Đắk Đoa 107.110 1 thị trấn, 16 xã
Đak Pơ 48.350 1 thị trấn, 7 xã
Đức Cơ 95.180 1 thị trấn, 9 xã
Ia Grai 112.500 1 thị trấn, 12 xã
Ia Pa 65.590 9 xã
K'Bang 80.130 1 thị trấn, 13 xã
Kông Chro 54.420 1 thị trấn, 13 xã
Krông Pa 100.800 1 thị trấn và 13 xã
Mang Yang 77.750 1 thị trấn và 11 xã
Phú Thiện 90.870 1 thị trấn, 9 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -