Khu dân cư Hà Nam

Tỉnh Hà Nam có 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Phủ Lý), 1 thị xã (TX Duy Tiên) và 4 huyện (Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm) với 109 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 thị trấn, 20 phường và 83 xã. Đây cũng là tỉnh có số lượng đơn vị hành chính ít nhất cả nước.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hà Nam
Tên Dân số (người) Hành chính
Thành phố (1)
Phủ Lý 162.635 11 phường, 10 xã
Thị xã (1)
Duy Tiên 154.016 9 phường, 7 xã
Tên Dân số (người) Hành chính
Huyện (4)
Bình Lục 152.800 1 thị trấn, 16 xã
Kim Bảng 125.713 2 thị trấn, 16 xã
Lý Nhân 195.000 1 thị trấn, 20 xã
Thanh Liêm 144.760 2 thị trấn, 14 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -