Khu dân cư Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Hà Tĩnh), 2 thị xã (TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh) và 10 huyện với 216 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường, 13 thị trấn, và 182 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh
Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Thành phố (1)
Hà Tĩnh 202.062 10 phường, 5 xã
Thị xã (2)
Hồng Lĩnh 40.805 5 phường, 1 xã
Kỳ Anh 85.500 6 phường, 5 xã
Huyện (10)
Can Lộc 180.931 2 thị trấn, 16 xã
Cẩm Xuyên 141.216 2 thị trấn, 21 xã
Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Đức Thọ 104.536 1 thị trấn, 15 xã
Hương Khê 107.996 1 thị trấn, 20 xã
Hương Sơn 142.400 2 thị trấn, 23 xã
Kỳ Anh 120.518 20 xã
Lộc Hà 86.213 1 thị trấn, 11 xã
Nghi Xuân 99.657 2 thị trấn, 15 xã
Thạch Hà 132.377 1 thị trấn, 21 xã
Vũ Quang 35.877 1 thị trấn, 9 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -