Khu dân cư Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính, gồm 2 thành phố (TP Vị Thanh, TP Ngã Bảy), 1 thị xã (TX Long Mỹ) và 5 huyện (Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy) được chia làm 51 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hậu Giang
Tên Dân số (người) Hành chính
Thành phố (2)
Vị Thanh 97.222 5 phường, 4 xã
Ngã Bảy 101.192 4 phường, 2 xã
Thị xã (1)
Long Mỹ 74.690 4 phường, 5 xã
Tên Dân số (người) Hành chính
Huyện (5)
Châu Thành 89.242 2 thị trấn, 6 xã
Châu Thành A 107.700 4 thị trấn, 6 xã
Long Mỹ 85.000 1 thị trấn, 7 xã
Phụng Hiệp 210.089 3 thị trấn, 12 xã
Vị Thủy 90.126 1 thị trấn, 9 xã
Nguồn: Website tỉnh Hậu Giang

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -