Khu dân cư Hoà Bình

Tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (TP Hoà Bình) và 9 huyện (Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy) với 151 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 thị trấn, 10 phường và 131 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hòa Bình
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (1)
Hòa Bình 135.718 10 phường, 9 xã
Huyện (9)
Cao Phong 51.020 1 thị trấn, 9 xã
Đà Bắc 60.970 1 thị trấn, 16 xã
Kim Bôi 120.140 1 thị trấn, 16 xã
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Lạc Sơn 134.800 1 thị trấn, 23 xã
Lạc Thủy 65.820 2 thị trấn, 8 xã
Lương Sơn 107.340 1 thị trấn, 10 xã
Mai Châu 63.000 1 thị trấn, 15 xã
Tân Lạc 143.130 1 thị trấn, 15 xã
Yên Thủy 67.220 1 thị trấn, 10 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -