Khu dân cư Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên được phân chia thành 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố (TP Hưng Yên), 1 thị xã (TX Mỹ Hào) và 8 huyện (Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ) với 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 14 phường và 8 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hưng Yên
Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Thành phố (1)
Hưng Yên 152.714 7 phường, 10 xã
Thị xã (1)
Mỹ Hào 158.673 7 phường, 6 xã
Huyện (8)
Ân Thi 125.500 1 thị trấn, 20 xã
Khoái Châu 184.802 1 thị trấn, 24 xã
Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Kim Động 111.417 1 thị trấn, 16 xã
Phù Cừ 103.481 1 thị trấn, 13 xã
Tiên Lữ 104.072 1 thị trấn, 14 xã
Văn Giang 120.057 1 thị trấn, 10 xã
Văn Lâm 119.229 1 thị trấn, 10 xã
Yên Mỹ 130.000 1 thị trấn, 16 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -