Khu dân cư Khánh Hoà

Tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh (TP Nha Trang, TP Cam Ranh), 1 thị xã (TX Ninh Hoà) và 6 huyện (Ninh Hoà, Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Trường Sa) với 139 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 35 phường, 6 thị trấn và 98 xã.

Ðơn vị hành chính cấp Huyện Thành phố
Nha Trang
Thành phố
Cam Ranh
Thị xã
Ninh Hòa
Huyện
Vạn Ninh
Huyện
Diên Khánh
Huyện
Khánh Vĩnh
Huyện
Khánh Sơn
Huyện
Cam Lâm
Huyện đảo
Trường Sa
Diện tích (km²) 251 316 1195,7 550,2 335,6 1165 440,7 548,3 495,8
Dân số (2018) (người) 425.000 137.510 240.750 134.820 142.706 50.110 31.240 125.000 195
Số đơn vị hành chính cấp xã 19 phường, 8 xã 9 phường, 6 xã 7 phường, 20 xã 1 thị trấn, 12 xã 1 thị trấn, 17 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 7 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 2 xã
Nguồn: Website tỉnh Khánh Hòa

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -