Khu dân cư Lai Châu

Tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Lai Châu) và 7 huyện (Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên) với 106 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 phường, 7 thị trấn và 94 xã.

Ðơn vị hành chính cấp Huyện Thành phố
Lai Châu
Huyện
Mường Tè
Huyện
Nậm Nhùn
Huyện
Phong Thổ
Huyện
Sìn Hồ
Huyện
Tam Đường
Huyện
Tân Uyên
Huyện
Than Uyên
Diện tích (km²) 92,37 2.679,34 1.388,08 1.034,6 1.526,96 662,92 903,27 796,80
Dân số (người) 42.973 49.070 30.700 73.210 81.360 52.470 52.340 70.600
Mật độ dân số (người/km²) 465 17 22 72 53 79 58 88
Số đơn vị hành chính 5 phường, 2 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 16 xã 1 thị trấn, 21 xã 1 thị trấn, 12 xã 1 thị trấn, 9 xã 1 thị trấn, 11 xã
Năm thành lập 2013 1945 2012 1945 1945 2002 2008 1945

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -