Khu dân cư Lào Cai

Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (TP Lào Cai), 1 thị xã (TX Sa Pa) và 7 huyện (Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Văn Bàn) với 152 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 16 phường, 9 thị trấn và 127 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Lào Cai
Tên Dân số 2019(người) Hành chính
Thành phố (1)
Lào Cai 130.671 10 phường, 7 xã
Thị xã (1)
Sa Pa 89.167 6 phường, 10 xã
Huyện (7)
Bát Xát 74.388 1 thị trấn, 20 xã
Tên Dân số 2019(người) Hành chính
Bảo Thắng 103.262 3 thị trấn, 11 xã
Bảo Yên 85.564 1 thị trấn, 16 xã
Bắc Hà 65.338 1 thị trấn, 18 xã
Mường Khương 63.682 1 thị trấn, 15 xã
Si Ma Cai 37.490 1 thị trấn, 9 xã
Văn Bàn 89.167 1 thị trấn, 21 xã
Nguồn: Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Lào Cai

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -