Khu dân cư Long An

Tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố (Tân An), 1 thị xã (Kiến Tường) và 13 huyện với 188 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 12 phường, 15 thị trấn và 161 xã

Tên Thành phố
Tân An
Thị xã
Kiến Tường
Huyện
Bến Lức
Huyện
Cần Đước
Huyện
Cần Giuộc
Huyện
Châu Thành
Huỵen
Đức Hòa
Huyện
Đức Huệ
Huyện
Mộc Hóa
Huyện
Tân Hưng
Huyện
Tân Thạnh
Huyện
Tân Trụ
Huyện
Thạnh Hóa
Huyện
Thủ Thừa
Huyện
Vĩnh Hưng
Diện tích (km²) 81,73 204,36 287,86 220,49 215,1 155,24 425,11 428,92 299,95 497 422,85 106,36 467,86 299,1 378,12
Dân số2019 (người) 145.120 43.390* 181.660 187.359 209.836* 109.812 315.711 64.335* 28.165 52.524* 78.504* 62.796* 55.579* 98.333 50.074
Mật độ (người/km²) 1.776 212 629 850 976 707 741 150 94 106 186 590 119 329 132
Phân chia hành chính 9 phường, 5 xã 3 phường, 5 xã 1 thị trấn, 14 xã 1 thị trấn, 16 xã 1 thị trấn, 14 xã 1 thị trấn, 12 xã 3 thị trấn, 17 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 6 xã 1 thị trấn, 11 xã 1 thị trấn, 12 xã 1 thị trấn, 9 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 11 xã 1 thị trấn, 9 xã
Năm thành lập (1) 2009 (1976) 2013 1983 (1957) 1909 1908 1989 (1922) 1913 1959 1917 1994 1980 1989 (1952) 1989 1983 (1922) 1978
Loại đô thị (Năm công nhận) II (2019) IV (2007)

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -