Khu dân cư Nghệ An

Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Vinh), 3 thị xã (TX Cửa Lò, TX Hoàng Mai, TX Thái Hoà) và 17 huyện với 460 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Nghệ An
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (1)
Vinh 545.180 16 phường, 9 xã
Thị xã (3)
Cửa Lò 75.260 7 phường
Hoàng Mai 112.340 5 phường, 5 xã
Thái Hòa 70.870 4 phường, 5 xã
Huyện (17)
Anh Sơn 132.060 1 thị trấn, 20 xã
Con Cuông 78.000 1 thị trấn, 12 xã
Diễn Châu 284.300 1 thị trấn, 36 xã
Đô Lương 204.170 1 thị trấn, 32 xã
Hưng Nguyên 114.210 1 thị trấn, 17 xã
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Kỳ Sơn 70.420 1 thị trấn, 20 xã
Nam Đàn 164.530 1 thị trấn, 18 xã
Nghi Lộc 205.847 1 thị trấn, 28 xã
Nghĩa Đàn 140.820 1 thị trấn, 22 xã
Quế Phong 75.280 1 thị trấn, 12 xã
Quỳ Châu 60.400 1 thị trấn, 11 xã
Quỳ Hợp 125.520 1 thị trấn, 20 xã
Quỳnh Lưu 307.000 1 thị trấn, 32 xã
Tân Kỳ 142.030 1 thị trấn, 21 xã
Thanh Chương 271.560 1 thị trấn, 37 xã
Tương Dương 83.640 1 thị trấn, 16 xã
Yên Thành 302.500 1 thị trấn, 38 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -