Khu dân cư Ninh Thuận

Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thành phố (TP Phan Rang - Tháp Chàm) và 6 huyện (Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam) có 65 đơn vị hành chính cấp xã là 47 xã, 15 phường, 3 thị trấn.

Ðơn vị hành chính cấp Huyện Thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm
Huyện
Bác Ái
Huyện
Ninh Hải
Huyện
Ninh Phước
Huyện
Ninh Sơn
Huyện
Thuận Bắc
Huyện
Thuận Nam
Diện tích (km²) 79,19 1.027 253,58 341,95 771,81 318,26 563,33
Dân số(người) 211.109 27.204 93.715 132.399 76.664 42.039 59.644
Mật độ dân số (người/km²) 2.214 27 370 387 99 132 106
Số đơn vị hành chính 15 phường, 1 xã 9 xã 1 thị trấn, 8 xã 1 thị trấn, 8 xã 1 thị trấn, 7 xã 6 xã 8 xã
Năm được công nhận 2007 2000 1992 1992 1992 2005 2009
Nguồn: Website tỉnh Ninh Thuận

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -