Khu dân cư Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (TP Việt Trì), 1 thị xã (TX Phú Thọ) và 11 huyện với 225 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 197 xã, 17 phường và 11 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Phú Thọ
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (1)
Việt Trì 214.777 13 phường, 9 xã
Thị xã (1)
Phú Thọ 70.653 4 phường, 5 xã
Huyện (11)
Cẩm Khê 139.424 1 thị trấn, 23 xã
Đoan Hùng 115.131 1 thị trấn, 21 xã
Hạ Hòa 104.997 1 thị trấn, 19 xã
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Lâm Thao 107.989 2 thị trấn, 10 xã
Phù Ninh 111.011 1 thị trấn, 16 xã
Tam Nông 87.931 1 thị trấn, 11 xã
Tân Sơn 85.731 17 xã
Thanh Ba 115.470 1 thị trấn, 18 xã
Thanh Sơn 133.132 1 thị trấn, 22 xã
Thanh Thủy 84.622 1 thị trấn, 10 xã
Yên Lập 92.858 1 thị trấn, 16 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -