Khu dân cư Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố (Đồng Hới), 1 thị xã (Ba Đồn), 6 huyện (Bố Trạch, Lệ Thuỷ, Minh Hoá, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hoá) với 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 thị trấn, 15 phường và 128 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Bình
Tên Dân số (người) Hành chính
Thành phố (1)
Đồng Hới 119.222 9 phường, 6 xã
Thị xã (1)
Ba Đồn 106.980 6 phường, 10 xã
Huyện (6)
Bố Trạch 184.371 3 thị trấn, 25 xã
Tên Dân số (người) Hành chính
Lệ Thủy 143.453 2 thị trấn, 24 xã
Minh Hoá 50.708 1 thị trấn, 14 xã
Quảng Ninh 90.794 1 thị trấn, 14 xã
Quảng Trạch 106.947 17 xã
Tuyên Hoá 80.030 1 thị trấn, 18 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -