Khu dân cư Quãng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (TP Quảng Ngãi), 1 thị xã (Đức Phổ) và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (1)
Quảng Ngãi 302.440 9 phường, 14 xã
Thị xã (1)
Đức Phổ 150.927 8 phường, 7 xã
Huyện (11)
Ba Tơ 60.280 1 thị trấn, 18 xã
Bình Sơn 182.150 1 thị trấn, 21 xã
Lý Sơn 22.174 không phân chia
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Minh Long 20.580 5 xã
Mộ Đức 144.230 1 thị trấn, 12 xã
Nghĩa Hành 101.470 1 thị trấn, 11 xã
Sơn Hà 75.000 1 thị trấn, 13 xã
Sơn Tây 23.190 9 xã
Sơn Tịnh 103.000 11 xã
Trà Bồng 53.379 1 thị trấn, 15 xã
Tư Nghĩa 137.000 2 thị trấn, 12 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -