Khu dân cư Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 4 thành phố (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí), 2 thị xã (Đông Triều, Quảng Yên) và 7 huyện với 177 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 72 phường, 7 thị trấn và 98 xã. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất Việt Nam. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2019 đạt 63,9% và là một trong 3 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Ðơn vị hành chính cấp huyện Thành phố
Hạ Long
Thành phố
Cẩm Phả
Thành phố
Móng Cái
Thành phố
Uông Bí
Thị xã
Đông Triều
Thị xã
Quảng Yên
Huyện
Vân Đồn
Huyện
Tiên Yên
Huyện
Hải Hà
Huyện
Cô Tô
Huyện
Đầm Hà
Huyện
Bình Liêu
Huyện
Ba Chẽ
Diện tích (km²)[36] 1.119,12 386,5 519,6 252,3 395,1 327,2 581,8 652,1 511,6 50 335 470,1 606,5
Dân số (nghìn người) [36] 300.267 190.232 100.100 120.982 169.300 134.600 52.940 49.300 57.400 5.900 38.100 30.900 21.100
Mật độ dân số (người/km²) 268 492 193 480 428 411 91 76 112 118 117 66 35
Số đơn vị hành chính cấp xã 21 phường, 12 xã 13 phường, 3 xã 8 phường, 9 xã 9 phường, 1 xã 10 phường, 11 xã 11 phường, 8 xã 1 thị trấn, 11 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 2 xã 1 thị trấn, 8 xã 1 thị trấn, 6 xã 1 thị trấn, 7 xã
Năm thành lập 1993 2012 2008 2011 2015 2011 1948 1963 2001 1994 2001 1919 1946
Loại đô thị I II II II IV III IV IV V V V V V
Nguồn: Nhiều nguồn khác nhau

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -