Khu dân cư Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị hiện bao gồm 1 thành phố (Đông Hà), 1 thị xã (TX Quảng Trị) và 8 huyện (Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hướng Hoá, Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh) với 125 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 101 xã, 13 phường và 11 thị trấn).

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Trị
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (1)
Đông Hà 114.830 9 phường
Thị xã (1)
Quảng Trị 31.770 4 phường, 1 xã
Huyện (8)
Cam Lộ 52.000 1 thị trấn, 7 xã
Cồn Cỏ 500
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Đa Krông 39.320 1 thị trấn, 12 xã
Gio Linh 80.130 2 thị trấn, 15 xã
Hải Lăng 103.000 1 thị trấn, 15 xã
Hướng Hoá 90.390 2 thị trấn, 19 xã
Triệu Phong 110.260 1 thị trấn, 17 xã
Vĩnh Linh 96.170 3 thị trấn, 15 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -