Khu dân cư Sơn La

Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (TP Sơn La) và 11 huyện (Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu) với 204 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 phường, 9 thị trấn và 188 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Sơn La
Tên Dân số (người) Diện tích (km2) Hành chính
Thành phố (1)
Sơn La 172.826 324.2 7 phường, 5 xã
Huyện (11)
Bắc Yên 65.210 1.102,2 1 thị trấn, 15 xã
Mai Sơn 143.060 1.410,3 1 thị trấn, 21 xã
Mộc Châu 118.989 1.087,5 2 thị trấn, 13 xã
Mường La 101.000 1.405,6 1 thị trấn, 15 xã
Tên Dân số (người) Diện tích (km2) Hành chính
Phù Yên 115.700 1.227,8 1 thị trấn, 26 xã
Quỳnh Nhai 64.020 1.056,7 11 xã
Sông Mã 133.620 1.642,2 1 thị trấn, 18 xã
Sốp Cộp 45.050 1.467,9 8 xã
Thuận Châu 153.000 1.535,1 1 thị trấn, 28 xã
Vân Hồ 60.140 981,5 14 xã
Yên Châu 75.800 843,2 1 thị trấn, 14 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -