Khu dân cư Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (TP Tây Ninh), 2 thị xã (Hoà Thành, Trảng Bàng) và 6 huyện (Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu) với 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã.

Ðơn vị hành chính cấp huyện Thành phố
Tây Ninh
Thị xã
Hòa Thành
Thị xã
Trảng Bàng
Huyện
Bến Cầu
Huyện
Châu Thành
Huyện
Dương Minh Châu
Huyện
Gò Dầu
Huyện
Tân Biên
Huyện
Tân Châu
Diện tích (km²) 140 82,92 340,14 264 580,9 435,6 260 861 1.113,2
Dân số (người) 132.592 147.666 161.831 69.849 141.875 110.152 144.667 99.115 134.700
Mật độ dân số (người/km²) 947 1.781 476 223 244 253 556 115 121
Số đơn vị hành chính 7 phường, 3 xã 4 phường, 4 xã 6 phường, 4 xã 1 thị trấn, 8 xã 1 thị trấn, 14 xã 1 thị trấn, 10 xã 1 thị trấn, 8 xã 1 thị trấn, 9 xã 1 thị trấn, 11 xã
Năm thành lập 2013 2020 2020 1959 1975 1989 1955 1749 1989
Nguồn: Website tỉnh Tây Ninh

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -