Khu dân cư Thái Bình

Tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (TP Thái Bình) và 7 huyện (Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Tiền Hải, Vũ Thư) với 260 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 9 thị trấn và 241 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thái Bình
Tên Dân số (người)2019 Hành chính
Thành phố (1)
Thái Bình 206.037 10 phường, 9 xã
Huyện (7)
Đông Hưng 246.335 1 thị trấn, 37 xã
Hưng Hà 253.272 2 thị trấn, 33 xã
Tên Dân số (người)2013 Hành chính
Kiến Xương 223.179 1 thị trấn, 32 xã
Quỳnh Phụ 245.188 2 thị trấn, 35 xã
Thái Thụy 267.012 1 thị trấn, 35 xã
Tiền Hải 218.616 1 thị trấn, 31 xã
Vũ Thư 224.832 1 thị trấn, 29 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -