Khu dân cư Thừa Thiên Huê

Tỉnh Thừa Thiên – Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện với 145 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 98 xã, 39 phường, 8 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế
Tên Diện tích(km²) Dân số Hành chính
Thành phố
Huế 71,8 455.230 27 phường
Thị xã (2)
Hương Thủy 458,2 118.510 5 phường, 7 xã
Hương Trà 518,5 132.400 7 phường, 8 xã
Huyện (6)
A Lưới 1.232,7 56.370 1 thị trấn, 17 xã
Tên Diện tích(km²) Dân số Hành chính
Nam Đông 652 32.050 1 thị trấn, 9 xã
Phong Điền 953,8 114.820 1 thị trấn, 15 xã
Phú Lộc 730 140.270 2 thị trấn, 15 xã
Phú Vang 280,3 182.141 2 thị trấn, 17 xã
Quảng Điền 165,2 92.750 1 thị trấn, 10 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -