Khu dân cư Tiền Giang

Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố (Mỹ Tho), 2 thị xã (TX Cai Lậy, TX Gò Công) và 8 huyện (Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Tân Phước) với 172 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 thị trấn, 22 phường và 143 xã.

Ðơn vị hành chính cấp huyện Thành phố
Mỹ Tho
Thị xã
Cai Lậy
Thị xã
Gò Công
Huyện
Cái Bè
Huyện
Cai Lậy
Huyện
Châu Thành
Huyện
Chợ Gạo
Huyện
Gò Công Đông
Huyện
Gò Công Tây
Huyện
Tân Phú Đông
Huyện
Tân Phước
Diện tích (km²) 81,541 140,189 101,985 420,898 295,993 229,910 229,434 267,681 180,173 222,113 333,217
Dân số (người) 225.398 123.775 98.958 291.627 242.757 234.423 186.803 142.797 131.252 42.926 57.561
Mật độ dân số (người/km²) 2.797 883 970 693 630 1.056 795 533 720 182 172
Số đơn vị hành chính 11 phường, 6 xã 6 phường, 10 xã 5 phường, 7 xã 1 thị trấn, 24 xã 16 xã 1 thị trấn, 22 xã 1 thị trấn, 18 xã 2 thị trấn, 11 xã 1 thị trấn, 12 xã 6 xã 1 thị trấn, 11 xã
Năm thành lập 1967[15] 2013[16] 1987[17] 1912 1904 1912 1912 1979[18] 1979[18] 2008[19] 1994[20]
Nguồn: Website tỉnh Tiền Giang

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -