Khu dân cư Yên Bái

Tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (Yên Bái), 1 thị xã (Nghĩa Lộ) và 7 huyện (Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 13 phường, 10 thị trấn và 150 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Yên Bái
Tên Dân số (người)2018 Hành chính
Thành phố (1)
Yên Bái 125.000 9 phường, 6 xã
Thị xã (1)
Nghĩa Lộ 68.206 4 phường, 10 xã
Huyện (7)
Lục Yên 102.946 1 thị trấn, 23 xã
Tên Dân số (người)2018 Hành chính
Mù Cang Chải 60.740 1 thị trấn, 13 xã
Trạm Tấu 27.030 1 thị trấn, 11 xã
Trấn Yên 90.260 1 thị trấn, 20 xã
Văn Chấn 116.804 3 thị trấn, 21 xã
Văn Yên 107.810 1 thị trấn, 24 xã
Yên Bình 115.000 2 thị trấn, 22 xã

Danh sách cộng đồng dân cư

search

"Cộng đồng mạng xã hội về dân cư Việt Nam"

- Xây dựng bởi Mạng xã hội nhà đất -